ברשותינו בסיס אופקי לגלגל רזרבי המורכב מתחת למיכל סולר של המשאית