מוצר זה מיוצר במפעלנו המשפך כולל ציפוי פח נגד שחיקת בטון דגם ליבר,ברשותנו משפכי הטענה לכל סוגי המערבלים.