הסט כולל: צינור לחץ הידראולי ,מתאמים משעון למנוע הידרולי  שעון לחץ 600 בר ,ותושבת לשעון שקיעה. ניתן לספק בנפרד כל פריט