מוצר זה מכיל מספר אביזרים ,פנסי לד ,חוטי חשמל ואביזרי חיבור