מוצר זה מיוצר במפעלנו.ברשותינו משפכים ראשיים לכל סוגי המערבלים.