אנו מבצעים חידושי דודוים לכל סוגי המקסרים עובי פח שאנו משתמשים 5 מ"מ נגד שחיקת בטון.