להלן רשימת החלקים אשר חייבים בבדיקה 

חלקים אלו מבטיחים את תקינות המערבל מבחינה בטיחותית ומונעים פגיעה בנהג, בגורמי הדרך ובסובבים את המשאית.

שלדת מערבל:

שלמות השלדה לכל אורכה ובשתי צידיה

שלמות הציפוי הפנימי בקורות השלדה

ריקבונות וחלודה בשלדה

סדקים בשלדה ובחיבורים השונים על השלדה

ריתום:

בדיקה של פלטות ריתום

חיזוק ברגיי ריתום

סדקים בפלטות

מגדלים:

בדיקה של קורות המגדל המונחות על השלדה

בדיקה של הבנדים הקושרים את המגדל לשלדה (כולל כריות הבנדים)

בדיקה של סדקים, חלודה, ריקבונות וחורים במגדל.

משפך הטענה:

בדיקת יציבות של המשפך

בדיקה של הקשת האחורית

בדיקה של התומך הקדמי

כללי:

בדיקה של ברגיי מיכל מים (מחברים את תושבת מיכל המים למגדל הקדמי)

בדיקה של בנדים מיכל המים (מחברים את מיכל המים לתושבת)

בדיקה של הברגים המחברים בין גיר הערבל (פלאש) לדוד הערבל

בדיקה של ציר מסתובב-משולש תומך בחיבור למגדל

ברגים המחברים את ציר משפך ראשי המסתובב

בדיקה של רגלי המכנסיים בחיבורים למגדלים ולמכנסיים

בדיקה של תפסים למשפכים רזרביים על הכנפיים

בדיקה של תומכי הסולם (תחתון ועליון)

בדיקה של תומכי הכנפיים האחוריות