ניקיון  ושטיפה יסודית של כל החלקים הנמצאים במגע עם בטון בתדירות יומית (כל סוגי המשפכים הטענה,צוואר,משפך ראשי ,ומשפכים רזרבה על הכנפיים),כולל דוד המערבל.

שילדת המערבל – ביצוע בדיקת רתום לשלדת המשאית, בדיקת נעילת ברגים ובנדים בכל המערבל,כל 15000 ק"מ .

פעם בחודש לבדוק את המדבקות המודבקות ע"ג המיקסר.

טבעת הדוד – יש לגרז את טבעת הדוד מדי יום במידה מועטה.ולבדוק את תקינות הטבעת פעם בחודש.

רוליקים – יש לגרז את הרוליקים  וג'ק מכאני פעם בשבוע וגל הינע פעם בחודש. פעם בחצי שנה יש לנקות את בתי הרוליקים מפסולת בטון וגריז.

ספיראלות – יש לבדוק פעם בשנה בלאי משחיקה.

ציפוי מתכת למשפכים – יש לבדוק פעם בשנה.

חלון כניסה לדוד – יש לבדוק מדי שבוע אטימות וסגירה הרמטית.

בדיקה שבועית של התקן נעילת דוד המערבל.

במערבלי מנוע יש לבדוק נורות ביקורת בקופסת הפעלה מדי יום.

יש לבצע טיפול למנוע עזר למערבל בהתאם להוראות יצרן. טיפול ראשוני לאחר 300 שעות עבודה ,ולאחר מכן כל 600 ש"ע ,החלפה של מסננים ושמנים ,כולל ניקיון מסנן אויר.

בדיקה מקיפה של כל אביזרי חשמל כבלים, מצתים, מתגים מצברים.

בדיקה יסודית של כל אביזרי הפעלה .כגון- ג'ק מכאני ,מנגנון ידיות וכו'.

בדיקה יסודית של מערכת הידראולית מפני נזילות שמן בצינורות פיתול צנרת ,קרעים ,וסדקים ותפקוד כללי.

החלפת צנרת הידראולית כל 4 שנים.

בדיקת מאוורר קירור  ותרמוסטט בזמן עבודה.

החלפת שמנים כולל שמן גיר ופילטרים כל 30000 ק"מ.