מתקן חדש – מיכל קיבול בטון מבית אלקיים סוכנויות.
מתקן זה מהווה פתרון מושלם לנהג המיקסר.
א) מונע שפיכת בטון,שאריות הבטון מתנקזים למיכל הקיבול.
ב)ביצוע נקיון מהיר ע"י שטיפת המיכל.
ג)השוקת הראשית ננעלת בתוך מיכל הקיבול נכנסת למעצרה, הורדה ע"י ג'ק
מכאני .
ד)הארכת שוקת ראשית ע"י שוקת נוספת של 30 ס"מ,מנגישה את המערבל למשאבת הבטון באופן מושלם ,וללא נזקים למיקסר ולמשאבה.

האכיפה של המשטרה, והירוקים ,כמעט בכל כניסה למפעל בטון.לתשומת לב הנהגים.