כחלק מפתרון כולל שאנו מספקים ללקוחותינו בכל הנוגע למערבלי בטון . ברשותינו מערכת הידראולית שמספקת פיתרון מעולה לכל אותם לקוחות שמשתמשים בבטון דליל (שקיעה 7,8).

המערכת הינה מערכת הידראולית סגורה ,הנשענת על המערכת המרכזית של המערבל (מנוע , משאבה , רדיאטור).