התחדשנו בתנור צבע חדש בנוסף לקיים ,במטרה לקדם ולייעל את תהליך צביעת מערבלים החדשים וצביעת מערבלים שעוברים תהליך של ניקוי בגרגרי פלדה.