אנו מבצעים חידושי דודים לכל סוגי המערבלים ולכל הקטעים השונים בדוד ,כולל חלק אחורי ,מטבעת הדוד, עד פתח כניסת בטון.