מוצר זה מיוצר במפעלנו הוא כולל את הידית .ניתן לספק את הידית בנפרד.