כננת הרמה משמשת להרמה של גלגל רזרבי כושר הרמה 600 ק"ג ,מסופק כסט הכולל כבל,שקל,ידית הרמה.