מוצר זה מיוצר במפעלנו גודל המיכל 650 ליטר ,באשור מכון התקנים למכלי לחץ.