אנו מיצרים במפעלנו מוצר זה ,חלק זה מורכב ממספר חלקים שונים הנתנים להספקה בנפרד כגון:סולם תחתון, משטח עליון , מעקה עליון וכו'